Thống kê giao dịch khối ngoại hôm nay ngày 8/7/2024

Giao dịch khối ngoại trên sàn HSX: BÁN ròng -372.86 tỷ
+ Mua ròng tập trung: NLG, SSI, BID, HVN, GMD,…
+ Bán ròng tập trung: FPT, VRE, HPG, VHM, VPB,…