Thống kê giao dịch khối ngoại hôm nay ngày 9/11/2023

Thống kê giao dịch khối ngoại ngày 9/11/2023, cho biết nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đang mua ròng hay bán ròng trong phiên chứng khoán ngày 9/11/23 các cổ phiếu nào nhiều nhất được thể hiện trên biểu đồ nhiệt và thống kê tổng hợp ngày 9/11 khối ngoai họ đang mua ròng hay bán ròng trên các sàn HSX, HNX, UPcom với giá trị bao nhiêu trong ngày 9/11/2023. Qua đó để nhà đầu tư tham khảo có thêm góc nhìn về giao dịch khối ngoại ngày 9/11/23 và định hướng giao dịch trong tương lai.

* Bạn đang muốn xem thêm giao dịch khối tự doanh ngày 9/11/2023, bạn truy cập vào danh mục Thống kê giao dịch khối tư doanh và xem bài viết cho ngày 9/11/23 về giao dịch khối tự doanh trong danh mục đó.

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn HSX: BÁN ròng -806.59 tỷ

Giao dịch khối ngoại hôm nay chứng khoán ngày 9/11/23 trên HSX như sau:

+ Khối lượng: Mua vào 53.094.328 cổ phiếu, Bán ra 75.079.520 cổ phiếu, Tổng khối lượng Mua-Bán -21.985.192 cổ phiếu

+ Giá trị: Nhà đầu tư nước ngoài Mua vào 1535.12 tỷ VNĐ, Bán ra 2341.70 tỷ VNĐ, Tổng giá trị Mua-Bán -806.59 tỷ VNĐ

+ Khối ngoại mua ròng tập trung: DGC, KBC, NKG, HPG, CTG…

+ Khối ngoại bán ròng tập trung: VHM, FUESSVFL, VCB, VNM, MWG…

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn HSX ngày 9/11
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HSX ngày 9/11

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn HSX 10 phiên gần nhất từ ngày 9/11/23

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn HSX 10 phiên gần nhất từ ngày 9/11/23

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HNX: MUA ròng 4.87 tỷ

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài hôm nay chứng khoán ngày 9/11/23 trên HNX như sau:

+ Khối lượng: NĐTNN Mua vào 2.061.200 cổ phiếu, Bán ra 2.433.930 cổ phiếu, Tổng khối lượng Mua-Bán -372.730 cổ phiếu

+ Giá trị: Nhà đầu tư nước ngoài Mua vào 58.39 tỷ VNĐ, Bán ra 53.52 tỷ VNĐ, Tổng giá trị Mua-Bán 4.87 tỷ VNĐ

+ NĐTNN mua ròng tập trung: IDC, CEO, HUT

+ NĐTNN bán ròng tập trung: SHS, PVS, TIG

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn HNX ngày 9/11
Giao dịch khối ngoại trên sàn HNX ngày 9/11

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HNX 10 phiên gần nhất từ ngày 9/11/23

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HNX 10 phiên gần nhất từ ngày 9/11/23

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn Upcom: BÁN ròng -15.33tỷ

Giao dịch khối ngoại hôm nay chứng khoán ngày 9/11/23 trên Upcom như sau:

+ Khối lượng: Khối ngoại Mua vào 467.900 cổ phiếu, Bán ra 941.130 cổ phiếu, Tổng khối lượng Mua-Bán -473.230 cổ phiếu

+ Giá trị: Nhà đầu tư nước ngoài Mua vào 20.94 tỷ VNĐ, Bán ra 36.12 tỷ VNĐ, Tổng giá trị Mua-Bán -15.18 tỷ VNĐ

+ Khối ngoại mua ròng tập trung: MCH

+ Khối ngoại bán ròng tập trung: VEA, ACV, QNS

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn UPCOM ngày 9/11
Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn UPCOM ngày 9/11

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn Upcom 10 phiên gần nhất từ ngày 9/11/23

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn Upcom 10 phiên gần nhất từ ngày 9/11/23

Tóm lại, trên là thống kê giao dịch khối ngoại ngày 9/11/2023, được tham khảo từ các công ty chứng khoán như TCBS, SSI,CTS, VPBanks, VCBS,…cho ngày 9/11/23. Bạn xem hướng dẫn tạo tài khoản chứng khoán online tại TCBS, VPS, CTS, SSI, VPBanks, VCBS,…để được cập nhật GD NĐTNN phiên 9/11 một cách trực quan và đầy đủ nhất, để bạn tham khảo và đưa ra góc nhìn về phiên giao dịch khối ngoại ngày 9/11/2023, qua đó định hướng phiên giao dịch tới.