Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 1/3/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: MUA ròng 187.08 tỷ
+ Mua ròng tập trung: FUEVFVND, HPG, VNM, VHM, MSN…
+ Bán ròng tập trung: FPT, MWG, GMD, STB, BID…