Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 1/7/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: MUA ròng 593.26 tỷ
+ Mua ròng tập trung: FUEVFVND, EVF, HPG, KDC, VPB, …
+ Bán ròng tập trung: E1VFVN30, PNJ, GMD, FRT, TCB,…