Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 10/6/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: MUA ròng 152.30 tỷ
+ Mua ròng tập trung: HPG, E1VFVN30, VPB, TCB, MBB, …
+ Bán ròng tập trung: VNM, FPT, FUEVFVND, STB, KDH,…