Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 10/7/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: BÁN ròng 264.40 tỷ
+ Mua ròng tập trung: FPT, VNM, MSN, TCB, VHM,…
+ Bán ròng tập trung: DBC, GAS, MWG, PC1, ACB,…