Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 12/6/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: MUA ròng 58.77 tỷ
+ Mua ròng tập trung: FUEVFVND, HPG, MSN, MWG, MBB, …
+ Bán ròng tập trung: GAS, GVR, FPT, SSI, VRE,…