Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 14/6/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: MUA ròng 384.79 tỷ
+ Mua ròng tập trung: FPT, KOS, HPG, STB, TCB, …
+ Bán ròng tập trung: GVR, DPM, GAS, CII, DBC,…