Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 16/2/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: BÁN ròng -38.16 tỷ
+ Mua ròng tập trung: FPT, VHM, AAA, ASM, E1VFVN30, VRE…
+ Bán ròng tập trung: EIB, VL, SSI, FUEVFVND, VSC, MBB…