Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 18/1/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: MUA ròng 517.52 tỷ
+ Mua ròng tập trung: PNJ, VIX, MBB, FUEVFVND, STB…
+ Bán ròng tập trung: EST8, PVT, GMD, OCB, EIB…