Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 19/6/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: MUA ròng 167.67 tỷ
+ Mua ròng tập trung: HPG, GEX, FPT, VPB, KBC, …
+ Bán ròng tập trung: HSG, STB, FRT, TNH, FUEKIV30,…