Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 2/2/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: BÁN ròng 451.87 tỷ
+ Mua ròng tập trung: MWG, PNJ, ACB, STB, E1VFVND30…
+ Bán ròng tập trung: HPG, NVL, VND, VPB, VCB…