Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 20/11/2023

Thống kê giao dịch khối tự doanh ngày 20/11/2023, cho biết các công ty chứng khoán (Tự doanh) đang bán ròng hay mua ròng trong phiên 20/11/23 những cổ phiếu nào nhiều nhất được thể hiện trên biểu đồ nhiệt và tổng hợp ngày 20/11 khối tự doanh họ đang bán ròng hay mua ròng trên các sàn HSX, HNX, UPcom với giá trị bao nhiêu trong phiên 20/11/2023. Qua đó để nhà đầu tư tham khảo có thêm góc nhìn về giao dịch khối tự doanh trong ngày 20/11/23 và có hướng giao dịch trong tương lai.

* Bạn đan muốn xem thêm các giao dịch nhà đầu tư nước ngoài (khối ngoại) cho ngày 20/11/2023, bạn truy cập danh mục: Thống kê giao dịch khối ngoại và xem bài viết thống kê cho ngày 20/11/23 trong danh mục đó

Thống kê giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: BÁN ròng -31.87 tỷ

Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 20/11/2023 trên sàn HSX như sau:

+ Giá trị: khối tự doanh Mua ròng qua kênh khớp lệnh -157.84 tỷ VNĐ, Mua ròng qua kênh thỏa thuận 125.97 tỷ VNĐ, Tổn giá trị Mua ròng -31.87 tỷ

+ Mua ròng tập trung: EVF, EIB, FUESSVFl, HDB, FPT…

+ Bán ròng tập trung: FUEVFVND, STB, E1VFVND, TCB, SSI…

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX ngày 20/11/23
Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX ngày 20/11/23

Thống kê giao dịch khối tự doanh 10 phiên gần nhất trên sàn HSX từ ngày 20/11/23

Thông kê giao dịch khối tự doanh 10 phiên gần nhất trên sàn HSX từ ngày 20/11/23

Thống kê giao dịch khối tự doanh trên sàn HNX: BÁN ròng -19.89 tỷ

Thống kê giao dịch khối tự doanh trong phiên chứng khoán ngày 20/11/23 trên sàn HNX như sau:

+ Giá trị: khối tự doanh Mua ròng qua kênh khớp lệnh -19.89 tỷ VNĐ, Mua ròng qua kênh thỏa thuận 0.00 tỷ VNĐ, Tổn giá trị Mua ròng -19.89 tỷ VNĐ

+ Mua ròng tập trung: IDC, SHS

+ Bán ròng tập trung: PVS

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HNX ngày 20/11/23
Giao dịch khối tự doanh trên sàn HNX ngày 20/11/23

Thống kê giao dịch khối tự doanh 10 phiên gần nhất trên sàn HNX từ ngày 20/11/23

Thông kê giao dịch khối tự doanh 10 phiên gần nhất trên sàn HNX từ ngày 20/11/23

Thống kê giao dịch khối tự doanh trên sàn Upcom: MUA ròng 5.34 tỷ

Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay phiên ngày 20/11/2023 trên sàn Upcom như sau:

+ Giá trị: khối tự doanh Mua ròng qua kênh khớp lệnh 5.34 tỷ VNĐ, Mua ròng qua kênh thỏa thuận 0.00 tỷ VNĐ, Tổn giá trị Mua ròng 5.34 tỷ VNĐ

+ Mua ròng tập trung: VTP,

+ Bán ròng tập trung: BSR

Giao dịch khối tự doanh trên sàn Upcom ngày 20/11/23
Giao dịch khối tự doanh trên sàn Upcom ngày 20/11/23

Thống kê giao dịch khối tự doanh 10 phiên gần nhất trên sàn Upcom từ ngày 20/11/23

Thông kê giao dịch khối tự doanh 10 phiên gần nhất trên sàn Upcom từ ngày 20/11/23

Tóm lại, trên là thống kê giao dịch khối tự doanh ngày 20/11/2023, được tổng hợp từ các công ty chứng khoán như chứng khoán VPbank, SHS, CTS, MBS, FTS…cho phiên 20/11/23. Bạn có thể mở tài khoản chứng khoán VPS, VPbank, SSI, CTS, MBS, FTS…để cập diễn biến GDTD ngày 20/11 đầy đủ và trực quan nhất, để bạn tham khảo về giao dịch tự doanh ngày 20/11, qua đó đưa ra góc nhìn tổng quan cho thị trường chứng khoán ngày 20/11/2023 và có định hướng trong những phiên giao dịch chứng khoán tiếp theo.