Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 20/2/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: BÁN ròng -402.14 tỷ
+ Mua ròng tập trung: GEX, EVF, E1VFVN30, FUEVFVND, VRE…
+ Bán ròng tập trung: NVL, MBB, HPG, ACB, TCB…