Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 21/5/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: BÁN ròng 107.26 tỷ
+ Mua ròng tập trung: VPB, DBC, MWG, CMG, DCM…
+ Bán ròng tập trung: EVF, HPG, HDG, PC1, BMP,…