Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 21/6/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: MUA ròng 461.47 tỷ
+ Mua ròng tập trung: TCB, FUEVFVND, VPB, HPG, ACB, …
+ Bán ròng tập trung: FUEKIV30, FPT, PC1, HSG, TPB, SAB,…

\