Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 22/2/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: BÁN ròng -290.69 tỷ
+ Mua ròng tập trung: EVF, FUEVFVND, TCB, BID, VCI…
+ Bán ròng tập trung: PC1, NVL, ASM, FPT, DBC…