Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 23/1/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: BÁN ròng -818.19 tỷ
+ Mua ròng tập trung: E1VFVND, PC1, NBB, MIG, GVR…
+ Bán ròng tập trung: STB, HPG, VPB, FPT, ACB…