Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 23/2/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: MUA ròng 229.31 tỷ
+ Mua ròng tập trung: EVF, FUEVFVND, E1VFVN30, BID…
+ Bán ròng tập trung: PC1, EIB, FPT, NVL, ACB…