Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 24/1/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: BÁN ròng -19.67 tỷ
+ Mua ròng tập trung: MBB, MWG, VCG, VNM, VOS…
+ Bán ròng tập trung: FPT, CTG, HPG, EIB, OCB…