Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 26/6/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: MUA ròng 728.68 tỷ
+ Mua ròng tập trung: FUEVFVND, VNM, FPT, PC1, VIB, …
+ Bán ròng tập trung: E1VFVn30, EIB, PVT, PDR, FUESSVFL,…