Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 27/5/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: BÁN ròng -616.90 tỷ
+ Mua ròng tập trung: E1VFVN30, GEX, KDH, CII, PNJ…
+ Bán ròng tập trung: TCB, HBC, ACB, VPB, VHM,…