Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 27/6/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: BÁN ròng -295.62 tỷ
+ Mua ròng tập trung: FUEVFVND, PVD, FUESSVFL, HPG, EIB, …
+ Bán ròng tập trung: FPT, PNJ, GMD, TCB, STB,…