Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 28/2/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: BÁN ròng -88.93 tỷ
+ Mua ròng tập trung: FUEVFVND, STB, ASM, HPG, BID…
+ Bán ròng tập trung: NKG, ACB, PNJ, GMD, FPT…