Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 28/6/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: MUA ròng 11.91 tỷ
+ Mua ròng tập trung: FUEVFVND, GEX KBC, PVD, SAB, …
+ Bán ròng tập trung: FPT, TCB, MWG, PNJ, VPB,…