Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 29/1/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: MUA ròng 81.32 tỷ
+ Mua ròng tập trung: AAA, CDC, VPB, ASM, VNM…
+ Bán ròng tập trung: VCG, MBB, STB, GMD, ACB…