Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 29/2/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: MUA ròng 170.90 tỷ
+ Mua ròng tập trung: FUEVFVND, E1VFVN30, VNM, VRE, TCB…
+ Bán ròng tập trung: NAAA, SSI, NVL, ASM, BID…