Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 3/7/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: BÁN ròng -769.85 tỷ
+ Mua ròng tập trung: HPG, FUEKIVVFS, PVT, HSG, FRT, …
+ Bán ròng tập trung: EIB, FPT, TCB, ACB, VPB,…