Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 30/11/2023

Thống kê giao dịch khối tự doanh ngày 30/11/2023, cho biết các công ty chứng khoán (Tự doanh) đang bán ròng hay mua ròng trong phiên 30/11/23 những cổ phiếu nào nhiều nhất được thể hiện trên biểu đồ nhiệt và tổng hợp ngày 30/11 khối tự doanh họ đang bán ròng hay mua ròng trên các sàn HSX, HNX, UPcom với giá trị bao nhiêu trong phiên 30/11/2023. Qua đó để nhà đầu tư tham khảo có thêm góc nhìn về giao dịch khối tự doanh trong ngày 30/11/23 và có hướng giao dịch trong tương lai.

* Bạn đan muốn xem thêm các giao dịch nhà đầu tư nước ngoài (khối ngoại) cho ngày 30/11/2023, bạn truy cập danh mục: Thống kê giao dịch khối ngoại và xem bài viết thống kê cho ngày 30/11/23 trong danh mục đó

Thống kê giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: BÁN ròng -225.79 tỷ

Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 30/11/2023 trên sàn HSX như sau:

+ Giá trị: khối tự doanh Mua ròng qua kênh khớp lệnh -309.88 tỷ VNĐ, Mua ròng qua kênh thỏa thuận 84.09 tỷ VNĐ, Tổng giá trị mua/bán ròng -225.79 tỷ

+ Mua ròng tập trung: FUESSVFL, NVL, VHC…

+ Bán ròng tập trung: STB, VPB, FPT, TCB, HPG…

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX ngày 30/11/23
Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX ngày 30/11/23

Thống kê giao dịch khối tự doanh 10 phiên gần nhất trên sàn HSX từ ngày 30/11/23

Thông kê giao dịch khối tự doanh 10 phiên gần nhất trên sàn HSX từ ngày 30/11/23

Thống kê giao dịch khối tự doanh trên sàn HNX: BÁN ròng -11.24 tỷ

Thống kê giao dịch khối tự doanh trong phiên chứng khoán ngày 30/11/23 trên sàn HNX như sau:

+ Giá trị: khối tự doanh Mua ròng qua kênh khớp lệnh-11.24 tỷ VNĐ, Mua ròng qua kênh thỏa thuận 0.00 tỷ VNĐ, Tổn giá trị Mua ròng -11.24 tỷ VNĐ

+ Mua ròng tập trung: SEB, PVS

+ Bán ròng tập trung: VCS

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HNX ngày 30/11/23
Giao dịch khối tự doanh trên sàn HNX ngày 30/11/23

Thống kê giao dịch khối tự doanh 10 phiên gần nhất trên sàn HNX từ ngày 30/11/23

Thông kê giao dịch khối tự doanh 10 phiên gần nhất trên sàn HNX từ ngày 30/11/23

Thống kê giao dịch khối tự doanh trên sàn Upcom: BÁN ròng -6.67 tỷ

Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay phiên ngày 30/11/2023 trên sàn Upcom như sau:

+ Giá trị: khối tự doanh Mua ròng qua kênh khớp lệnh -6.67 tỷ VNĐ, Mua ròng qua kênh thỏa thuận 0.00 tỷ VNĐ, Tổn giá trị Mua ròng -6.67 tỷ VNĐ

+ Mua ròng tập trung: MCH

+ Bán ròng tập trung: NAF, QTP

Giao dịch khối tự doanh trên sàn Upcom ngày 30/11/23
Giao dịch khối tự doanh trên sàn Upcom ngày 30/11/23

Thống kê giao dịch khối tự doanh 10 phiên gần nhất trên sàn Upcom từ ngày 30/11/23

Thông kê giao dịch khối tự doanh 10 phiên gần nhất trên sàn Upcom từ ngày 30/11/23

Tóm lại, trên là thống kê giao dịch khối tự doanh ngày 30/11/2023, được tổng hợp từ các công ty chứng khoán như chứng khoán VPbank, SHS, CTS, MBS, FTS…cho phiên 30/11/23. Bạn có thể mở tài khoản chứng khoán Techcombank, VPbank, SSI, CTS, MBS, FTS…để cập diễn biến GDTD ngày 30/11 đầy đủ và trực quan nhất, để bạn tham khảo về giao dịch tự doanh ngày 30/11, qua đó đưa ra góc nhìn tổng quan cho thị trường chứng khoán ngày 30/11/2023 và có định hướng trong những phiên giao dịch chứng khoán tiếp theo.