Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 31/5/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: BÁN ròng -241.42 tỷ
+ Mua ròng tập trung: VSC, FUESSVFL, PVD, KBC, VIB…
+ Bán ròng tập trung: HPG, HDG, DCM, DGC, MBB, HVN,…