Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 5/6/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: BÁN ròng -211.35 tỷ
+ Mua ròng tập trung: E1VFVN30, FUESSVFL, FUEVFVND, STB, …
+ Bán ròng tập trung: HPG, VNM, TCB, VCB, PVD,…