Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 5/7/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: BÁN ròng -128.85 tỷ
+ Mua ròng tập trung: PLX, GVR, PVT, LPB, MWG, …
+ Bán ròng tập trung: FUEVFVND, FPT, E1VFVN30, FUESSVFL, MSN,…