Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 6/6/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: MUA ròng 438.25 tỷ
+ Mua ròng tập trung: MWG, VPB, E1VFVN30, FPT, KBC, …
+ Bán ròng tập trung: TCB, HPG, GAS, GEX, BMP,…