Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 7/3/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: MUA ròng 338.25 tỷ
+ Mua ròng tập trung: FUEVFVND, MSN, E1VFVN30, STB, VNM
+ Bán ròng tập trung: TCB, MWG, MSB, GMD, SSI…