Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 4/7/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: BÁN ròng -316.18 tỷ
+ Mua ròng tập trung: HPG, PVT, VNM, SHB, DBC, …
+ Bán ròng tập trung: FPR, PNJ, GMD, ACB, TCB,…