Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 8/3/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: MUA ròng 338.25 tỷ
+ Mua ròng tập trung: HPG, FCN, PC1, E1VFVN30, MSN…
+ Bán ròng tập trung: EVF, VHM, NAB, PNJ, GMD…