Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 8/7/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: BÁN ròng -63.60 tỷ
+ Mua ròng tập trung: HPG, VPB, FUEVFVND, PVD, VCB …
+ Bán ròng tập trung: FPT, GMD, E1VFVN30, PNJ, ACB,…