Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 9/7/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: BÁN ròng 328.73 tỷ
+ Mua ròng tập trung: HDB, STB, SCS, MSN, GAS …
+ Bán ròng tập trung: FPT, GMD, TCB, PNJ, MWG,…