Thông tin cổ phiếu CNG, CNG, DPG, SJF, DAH, HDG, VDS, VPI, MSN, L14, DHC, TIG, VIC ngày 2/7/2021

Tin tức cổ phiếu CNG Công ty cổ phần CNG Việt Nam – Công bố sơ kết tình hình kinh doanh quý II/2021 với sản lượng khí CNG đạt 75,25 triệu Sm3, bằng 116% kế hoạch quý, doanh thu đạt 814,3 tỷ đồng, bằng 129% kế hoạch quý và lợi nhuận trước thuế đạt 29,55 tỷ đồng, bằng 182% kế hoạch quý II/2021.

Thông tin cổ phiếu CNGCTCP Tập đoàn Yeah1 – HĐQT đã thông qua việc chuyển nhượng 51% cổ phần có quyền biểu quyết tại CTCP Công nghệ Thương mại Giga với giá trị không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính gần nhất.

Tin tức cổ phiếu DPG CTCP Đạt Phương – Thông báo, ngày 15/7 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 và nhận cổ phiếu thưởng. Theo đó, cổ tức được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/7/2021, cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 40% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 40 cổ phiếu mới), tương đương DPG sẽ phát hành thêm gần 18 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

Thông tin cổ phiếu SJF CTCP Đầu tư Sao Thái Dương – Đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu dự kiến đem về 350 tỷ đồng (giảm 6%) và 5 tỷ đồng lãi sau thuế (năm trước lỗ 28 tỷ đồng).

Tin tức cổ phiếu DAH – CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á – Công bố kết quả thực hiện với doanh thu ước đạt 130 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ đạt 1,9 tỷ đồng) và lợi nhuận ước đạt 12 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 19 triệu đồng).

Thông tin cổ phiếu HDG – CTCP Tập đoàn Hà Đô – Tập đoàn này thông báo, góp vốn gần 1.200 tỷ đồng thành lập CTCP Năng lượng Hà Đô, tương ứng tỷ lệ sở hữu 99,97%/vốn Công ty mới.

Tin tức cổ phiếu VDS – CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Ngày 08/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 09/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20:1 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), tương ứng VDS sẽ phát hành thêm hơn 5 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

Thông tin cổ phiếu VPI – CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest – Ngày 30/6, HĐQT đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại CTCP Thực phẩm Hà Nội.

Tin tức cổ phiếu MSN – CTCP Tập đoàn Masan – Thông báo, đã nâng sở hữu tại The CrownX (TCX) từ 80,2% lên 84,9% thông qua việc mua cổ phần của các cổ đông thiểu số của TCX.

Thông tin cổ phiếu L14 – CTCP Licogi 14 – Ngày 13/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 14/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).

Tin tức cổ phiếu DHC – CTCP Đông Hải Bến Tre – Sẽ góp thêm là 60 tỷ đồng, nâng tổng số vốn góp của Đông Hải Bến Tre tại công ty con là Công ty TNHH MTV Bao bì Bến Tre lên 150 tỷ đồng, chiếm 100% vốn điều lệ. Thời gian góp vốn vào tháng 7/2021.

Thông tin cổ phiếu TIG – CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long – Thanglong Invest Group dự kiến phát hành hơn 9,09 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới.

Tin tức cổ phiếu VIC – Tập đoàn Vingroup – Vinpearl đã chuyển quyền sở hữu hơn 57,6 triệu cổ phiếu VIC cho Deutsche Bank AG London (9,3 triệu cổ phiếu) và Credit Suisse (Hong Kong) Limited (48,3 triệu cổ phiếu). Giao dịch chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VIC vào ngày 30/6 qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).