Thông tin cổ phiếu CTG, OGC, PNJ, TDP, HAG, DIH, GIG, VNS, SRA, VIX

CTG – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Vietinbank – Đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 11 năm 2021, với 180 trái phiếu, giá phát hành bằng mệnh giá là 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 06 năm, thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 8, tháng 9/2021.

OGC – CTCP Tập đoàn Đại Dương – HĐQT thông báo điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cả công ty mẹ và hợp nhất. Cụ thể, tại công ty mẹ, tổng doanh thu tăng gần 2% lên 92,69 tỷ đồng, lợi nhuận điều chỉnh tăng 165% lên 66,98 tỷ đồng. Về chỉ tiêu hợp nhất, tổng doanh thu 738,77 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ 2% lên 40,47 tỷ đồng.

PNJ – CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – Doanh thu thuần 7 tháng đạt 12.126 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 704 tỷ đồng, lần lượt tăng 33,9% và 41,8% so với cùng kỳ. Như vậy, kết thúc 7 tháng đầu năm 2021, PNJ đã hoàn thành 57,2% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

TDP – CTCP Thuận Đức – HĐQT thông qua phương án phát hành 230 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2021, giá chào bán bằng mệnh giá là 1 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9%/năm.

HAG – CTCP HAGL – Công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung dùng thặng dư vốn cổ phần tích lũy từ 2006 đến nay qua các đợt tăng vốn điều lệ gần 3.263,9 tỷ đồng để giảm lỗ lũy kế.

PPC – CTCP Nhiệt điện Phả Lại – Ngày 26/8, HĐQT đã có quyết định trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12,5%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 22/9/2021 và thanh toán bắt đầu từ 22/10/2021.

DIH – CTCP Đầu tư phát triển xây dựng Hội An – Ngày 17/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 20/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 1%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/10/2021.

GIG – CTCP Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh – Ngày 30/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 31/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/9/2021.

VNS – CTCP Ánh Dương Việt Nam – Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) công bố quyết định giữ nguyên diện cảnh báo với cổ phiếu VNS của Vinasun, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu VNS sẽ căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.

SRA – CTCP Sara Việt Nam – Nhằm hợp tác xây dựng Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa – Long An và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, SRA muốn huy động hơn 181 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu. Tỷ lệ chào bán là 100:42 (sở hữu 100 cp sẽ được mua thêm 42 cp mới). Thời gian dự kiến phát hành sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong năm 2021.

VIX – CTCP Chứng khoán VIX – Sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:15, tương ứng người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới. Bên cạnh đó, Công ty dự kiến phát hành 127,72 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1. Giá phát hành 10.000 đồng/CP.