Thông tin cổ phiếu CTR, TLH, CII, PGV, FRT, TTB, VPG

CTR – Tổng CTCP Công trình Viettel – Viettel Construction – Tháng 8/2021, doanh thu công ty đạt 635 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận trước thuế đạt 34,51 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đầu năm, Viettel Construction đạt doanh thu 4.869,2 tỷ đồng, tương đương 73,8% kế hoạch năm (6.600 tỷ đồng).

TLH – CTCP Thép Tiến Lên – Tháng 8/2021, ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 291 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, lãi sau thuế của TLH đạt 33,4 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đầu năm, doanh thu thuần Công ty đạt 3.001 tỷ đồng, lãi sau thuế 388 tỷ đồng.

CII – CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh – Đã có văn bản thông báo ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong đó, việc hạch toán doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch năm 2021 gần như bắt buộc phải chuyển sang hạch toán trong năm 2022.

PGV – Tổng Công ty Phát điện 3 – Doanh thu 8 tháng đầu năm 2021 công ty mẹ ước thực hiện là 24.208 tỷ đồng, giảm 7,17% so với 8 tháng đầu năm 2020.

Lên kế hoạch cho tháng 9/2021, Công ty dự sản lượng điện sản xuất 2.656 triệu kWh. Đáng chú ý, ban lãnh đạo cũng đặt kế hoạch triển khai thủ tục chuyển giao dịch cổ phiếu PGV của Công ty từ sàn UpCOM sang niêm yết tại HoSE theo kế hoạch.

FRT – CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT – Đã thông qua cổ phần tại CTCP Hữu Nghị Việt Hàn với tỷ lệ sở hữu gần 100%. Hiện, Công ty mục tiêu này có vốn điều hơn 8,1 tỷ đồng.

TTB – CTCP Tập đoàn Tiến Bộ – Đã thông qua việc mua 21,5 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư Bình Minh Phát, với giá 10.000 đồng/cổ phần. Cùng với đó, TTB cũng mua 8,5 triệu cổ phần tại CTCP Xây dựng Thương mại Đại Hữu, cũng với giá 10.000 đồng/cổ phần.

VPG – CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Pháp – Đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 5,4 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư Sài Gòn MIA, tương ứng tỷ lệ sở hữu 15%, với giá 10.000 đồng/cổ phần.