Thông tin cổ phiếu FIT, HII, SSB, TLG, NKG, HCD, TPH, MCO, BWE, ABB ngày 13/7/2021

Cổ phiếu FIT – CTCP Tập đoàn F.I.T – Đã thông qua việc phát hành 8 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong tháng 7 hoặc tháng 8/2021.

Cổ phiếu HII – CTCP An Tiến Industries – Đã thông qua phương án phát hành hơn 4,8 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) theo tỷ lệ 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền nhận cổ phiếu vào 26/7/2021.

Cổ phiếu SSB – Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeaBank – Ngày 23/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 26/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:9,1206 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 9,1206 cổ phiếu mới), tương đương SSB sẽ phát hành thêm hơn 110,24 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

Cổ phiếu TLG – CTCP Tập đoàn Thiên Long – Đã thông qua việc góp vốn 600 tỷ đồng, thành lập Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nam Thiên Long, tương ứng 100%/vốn Công ty mới.

Cổ phiếu PMB – CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc – Ngày 23/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 26/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/8/2021.

Cổ phiếu NKG – Công ty cổ phần Thép Nam Kim – Dự kiến trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 7 cổ phiếu. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 13%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 13 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu HCD – Công ty Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD – Lợi nhuận 6 tháng đầu năm ước đạt khoảng 16 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước nhờ giá dầu tăng mạnh đã kéo giá hạt nhựa tăng.

Cổ phiếu TPH – CTCP In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội – Công bố BCTC quý 2/2021 với doanh thu đạt 11,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 947 triệu đồng, tương đương tăng lần lượt 23% và 20% so với cùng kỳ năm trước.

Cổ phiếu MCO – CTCP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam – Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế được đề ra cho năm 2021 lần lượt đạt 68 tỷ đồng và 200 triệu đồng.

Cổ phiếu BWE – CTCP Nước – Môi trường Bình Dương – Đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với lãi sau thuế ước đạt 339 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ.

Cổ phiếu ABB – Ngân hàng TMCP An Bình – Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của ABBank đạt 1.164 tỷ đồng, thực hiện được 59% so với kế hoạch 2021. Dư nợ tín dụng đạt 99,91% so với room tín dụng được Ngân hàng nhà nước (NHNN) phê duyệt.