Thông tin cổ phiếu FPT, CMN, CII, NTC, NBB, HII, SFG, NHA, HDC, VCG, GIL, NSS ngày 16/6/2021

Thông tin cổ phiếu FPT CTCP FPT – Doanh thu và lợi nhuận trước thuế trong 5 tháng đầu năm đạt 13.279 tỷ đồng và 2.428 tỷ đồng, tăng 18,6% và 21,8% so với cùng kỳ. FPT hoàn thành 39% kế hoạch lợi nhuận trước thuế sau 5 tháng.

Tin tức cổ phiếu CMN CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket – Năm 2021 Công ty đặt mục tiêu kinh doanh với tổng sản lượng dự tính đạt 19.000 tấn; tổng doanh thu đạt 710 tỷ đồng, tăng gần 16% so với thực hiện năm 2020. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đi ngang năm trước với 28 tỷ đồng. Chia cổ tức tỷ lệ 28%.

Thông tin cổ phiếu CII – CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM – CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII) đã thông qua việc sử dụng một số tài sản để đảm bảo cho trái phiếu do CII phát hành, mã trái phiếu là CIIB2124001. Tính tới 31/3/2021, CII đang sở hữu 50,61% vốn tại SII, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hạ tầng nước môi trường.

Tin tức cổ phiếu NTC – CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên – Năm 2021 đặt mục tiêu doanh thu đạt hơn 472 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 227 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 60% vốn điều lệ, giá trị gần 144 tỷ đồng.

Thông tin cổ phiếu NBB – CTCP Năm Bảy Bảy – Ngày 24/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 25/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 16%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/9/2021.

Tin tức cổ phiếu HII – CTCP An Tiến Industries – Đã thông qua việc triển khai phát hành hơn 4,8 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) theo tỷ lệ 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 7/2021.

Thông tin cổ phiếu SFG – CTCP Phân bón Miền Nam – Ngày 24/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 25/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lẹ 2,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/7/2021.

Tin tức cổ phiếu NHA – Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội – Đã thông qua việc phát hành 350.000 cổ phiếu ESOP. Thời gian thực hiện trong ngày 24/6/2021.

Thông tin cổ phiếu HDC – CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu – Ngày 28/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 29/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 25% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới), tương ứng HDC sẽ phát hành thêm hơn 16,62 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

Tin tức cổ phiếu VCG – Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Đã thông qua việc góp vốn bổ sung 600 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Vianconex Xây dựng để tăng vốn điều lệ của Công ty con này lên 800 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, VCG cũng góp vốn bổ sung 620 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư, qua đó, nâng vốn điều lệ tại Vinaconex Đầu tư lên lên 1.500 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý II, III/2021.

Thông tin cổ phiếu GIL CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh – Ngày 14/6, HĐQT đã thông qua việc góp vốn 180 tỷ đồng vào CTCP Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long, tương ứng tỷ lệ sở hữu 30%/Vốn điều lệ của Gilimex Vĩnh Long.

Tin tức cổ phiếu NSS CTCP Nông Súc Sản Đồng Nai – Dolico đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ lên tới 122,96%/vốn điều lệ (tức 1 cp nhận 12.296 đồng/cp).