Thông tin cổ phiếu FPT, TGG, KBC, NLG, AGM, PHC, BMI, IVD, TVC, SHS

FPT – CTCP FPT – Doanh thu và lợi nhuận trước thuế trong 7 tháng đầu năm đạt 19.002 tỷ đồng và 3.428 tỷ đồng, tăng 19% và 19,8% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận trước thuế tăng từ 17,9% lên 18%. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ và EPS lần lượt đạt 2.233 tỷ đồng và 2.467 đồng, tăng 16,2% và 15,7%.

TGG – CTCP Louis Capital – Trình cổ đông phương án chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, thay cho kế hoạch phát hành riêng lẻ 28 triệu đơn vị trình cổ đông vào cuối tháng 6. Vốn điều lệ dự kiến gấp hơn 2 lần lên gần 573 tỷ đồng. Giá chào bán dự kiến 15.000 đồng/cổ phiếu, ước tính số tiền huy động được là 450 tỷ đồng.

KBC – Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – Sẽ đầu tư để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát thêm từ 1.500 tỷ đồng đến 3.000 tỷ đồng, phụ thuộc vào khả năng thu xếp vốn. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý III đến hết quý I/2022.

NLG – CTCP Đầu tư Nam Long – Đã thông qua quyết định liên quan đến phương án phát hành 60 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư. Theo kế hoạch, giá phát hành sẽ vào mức 33.500 đồng/cp, thấp hơn so với thị giá hiện nay. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm. Sau phát hành, vốn điều lệ NLG dự kiến sẽ tăng từ 2.853 tỷ đồng lên mức 3.453 tỷ đồng.

AGM – CTCP Xuất nhập khẩu An Giang – Thông báo, tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2020và dời thời gian thanh toán sang tháng 6/2022.

PHC – CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings – Đã thông qua việc chào bán 10 triệu cổ phiếu riêng lẻ, với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.

BMI – Tổng CTCP Bảo Minh – Ngày 26/8 tới đây, BMI sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), theo tỷ lệ 10 : 2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu mới), tương ứng BMI sẽ phát hành thêm hơn 18,27 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

IVD – CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc – Thông báo, ngày 1/9 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 và dùng cổ phiếu quỹ chia thưởng. Cụ thể, cổ tức được trả bằng 15% và cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 3,016%.

TVC – CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt – Ngày 20/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 23/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/9/2021.

SHS – CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội – Thông báo, ngày 24/8 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 và cổ phiếu thưởng. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 06/10/2021 và cổ phiếu thưởng được trả theo tỷ lệ 100 : 5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới).

Ngoài ra, ngày 24/8 cũng là ngày SHS chốt quyền mua hơn 103,63 triệu cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 2 : 1 với giá 13.500 đồng/cổ phiếu.