Thông tin cổ phiếu HID, NLG, ITA, PC1, HAG, GVR, ACV

HID – CTCP Halcom Việt Nam – Đã thông qua việc góp vốn 98 tỷ đồng thành lập CTCP Điện mặt trời Halcom – Hậu Giang, tương ứng chiếm tỷ lệ 98%/vốn Công ty mới. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2021.

NLG – CTCP Đầu tư Nam Long – Đã thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 500 tỷ đồng, giá bằng mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng.

ITA – CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo – Lãi ròng soát xét giảm 21% so với báo cáo tự lập, còn gần 75 tỷ đồng, kiểm toán tiếp tục nhấn mạnh khoản phải thu hơn 1.400 tỷ tại dự án Nhiệt điện Kiên Lương.

PC1 – CTCP Xây lắp điện 1 – Công bố báo cáo soát xét năm 2021 với lợi nhuận sau thuế đạt 406,12 tỷ đồng, tăng 94,33% so với trước soát xét (208,98 tỷ đồng). Nguyên nhân là do công ty đã ghi nhận giá trị khoản đầu tư vào CTCP Khoáng sản Tấn Phát khi chuyển khoản đầu tư từ Công ty liên kết thành công ty con theo giá trị ghi sổ.

HAG – CTCP HAGL – Kiểm toán tiếp tục nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của HAG, tuy nhiên HAG cho rằng doanh thu từ bán trái cây và hoạt động chăn nuôi sẽ tạo ra dòng tiền để Tập đoàn có khả năng tiếp tục hoạt động bình thường.

GVR – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP – Theo BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2021, lãi ròng 6 tháng đầu năm đã giảm gần 86 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, còn 1.578 tỷ đồng do điều chỉnh tăng chi phí tài chính.

ACV – Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP – Sau soát xét 6 tháng đầu năm 2021, ACV giảm hơn 169 tỷ đồng lợi nhuận ròng và nhận thêm ý kiến nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán về việc cổ phần hóa.