Thông tin cổ phiếu HVN, TCM, GAS, VOS, DGC, PVT, MDG, SSB, HVX, APS, NDN ngày 23/7/2021

HVN – Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP – Vietnam Airlines dự kiến phát hành 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 56,4%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 100 quyền sẽ được mua hơn 56,4 cổ phiếu mới, giá phát hành 10.000 đồng/CP.

TCM – CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công – Quý II, doanh thu thuần đạt 987,3 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế giảm 27% xuống còn 58,8 tỷ đồng.

Sau 6 tháng đầu năm, TCM ghi nhận doanh thu thuần tăng 11%, đạt 1.924 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng của TCM đạt 121 tỷ đồng, tăng 5%.

GAS – Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP – Quý II, doanh thu thuần của GAS đạt 22.702 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái, lãi sau thuế đạt 2.301 tỷ đồng, tăng 34%.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, GAS đạt 40.272 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 23%. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt tăng nhẹ 6% và 4% lên 5.246 tỷ đồng và 4.179 tỷ đồng.

VOS – CTCP Vận tải Biển Việt Nam – VOSCO – Quý II/2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 324,9 tỷ đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của VOS đạt 241,5 tỷ đồng, cách xa con số âm 31,7 tỷ đồng quý II năm ngoái.

6 tháng đầu năm 2021, doanh thu của Công ty đạt 579,5 tỷ đồng, giảm 14,4% cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 222 tỷ đồng cùng kỳ âm 118 tỷ đồng).

DGC – Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – Lên kế hoạch doanh thu hợp nhất quý III đạt 2.260 tỷ đồng, lãi sau thuế hợp nhất 400 tỷ đồng; lần lượt tăng 45% và 70% so với cùng kỳ năm trước. Nếu thực hiện được, đây sẽ là kỷ lục lợi nhuận mới của tập đoàn vượt qua con số ghi nhận trong quý II (333 tỷ đồng).

PVT – Tổng CTCP Vận tải Dầu khí – Đã công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với với 729,5 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 2% xuống 119 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, PVT ghi nhận doanh thu 1.403 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế tăng gần 15% lên 215,3 tỷ đồng.

MDG – CTCP Miền Đông – Ngày 22/7, HĐQT đã thông qua việc trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng năm 2021 bằng tiền mặt theo tỷ lệ tổng cộng 6%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 06/8/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 25/8/2021

SSB – Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Ngày 20/7, HĐQT đã thông qua việc phát hành tối đa 4.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.

HVX – CTCP Xi măng Vicem Hải Vân – Ngày 05/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 06/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 2%, thanh toán bắt đầu từ ngày 03/9/2021.

APS – CTCP Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương – Ngày 23/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền phát hành 39 triệu cổ phiếu chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, ngày đăng ký cuối cùng là 26/7. Theo đó, cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

NDN – CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng – Ngày 28/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 29/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/9/2021 và cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1,5 cổ phiếu mới), tương đương NDN sẽ phát hành thêm hơn 9,34 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.