Thông tin cổ phiếu MAS, CQN, ANV, NKG, PDR, IBC , BRC, TIG, L14, RDP, DPG ngày 6/7/2021

Cổ phiếu MAS CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng – Masco đặt kế hoạch thua lỗ 12,5 tỷ đồng trong năm 2021, cao hơn kết quả lỗ 11 tỷ đồng trong 2020. Công ty cũng quyết định tạm ngưng hoạt động kinh doanh taxi.

Cổ phiếu CQN CTCP Cảng Quảng Ninh – Năm 2021 đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 1.620 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện năm 2020 và lãi trước thuế cũng tăng 19%, đạt gần 102 tỷ đồng.

Cổ phiếu ANV CTCP Nam Việt – Đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2021 với doanh thu đạt 3.900 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 250 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và tăng 4% so với kết quả năm 2020.

Cổ phiếu NKG – CTCP Thép Nam Kim – Đã hoàn tất việc bán 10 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 22/6 đến 05/7 theo phương thức thỏa thuận, với giá bình quân 34.080 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu PDR – CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt – Đã thông qua phương án phát hành 2.300 trái phiếu riêng lẻ lần 4 năm 2021. Trái phiếu là loại không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo, giá phát hành bằng mệnh giá là 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 01 năm, lãi suất 13%/năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 7/2021.

Cổ phiếu IBC – CTCP Đầu tư Apax Holdings – Đã thông qua việc chuyển nhượng 24 triệu quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành thêm của CTCP Anh Ngữ Apax. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II-quý IV/2021.

Cổ phiếu BRC CTCP Cao su Bến Thành – Ngày 16/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 19/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/7/2021.

Cổ phiếu TIG CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long – Ngày 08/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng là 09/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

Cổ phiếu L14 – CTCP Licogi 14 – Ngày 13/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 14/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).

Cổ phiếu RDP – Công ty cổ phần Rạng Đông Holding – Dự kiến sẽ chào bán 20 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 30% vốn điều lệ sau phát hành cho cổ đông chiến lược. Mục đích tăng vốn lưu động, tăng khả năng cạnh tranh, tăng năng lực tài chính, tăng vốn cho hoạt động đầu tư. Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến tăng lên 676 tỷ đồng.

Cổ phiếu DPG – CTCP Đạt Phương – Đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông. Cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt tỷ lệ 10% và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 40%.