Thông tin cổ phiếu NCT, DRC, SLD, BCE, TTF, SSB, KBC, HVX, BCG ngày 19/7/2021

NCT – CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên – Quý II/2021, NTC ghi nhận doanh thu đạt 59,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 50,8 tỷ đồng, lần lượt bằng 117,7% và 90,9% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 127,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 163,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 38,4% và 15,7% so với 6 tháng đầu năm 2020.

DRC – Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng – Quý II/2021, DRC ghi nhận doanh thu đạt 1.204,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 106,2 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 52,7% và 121,3% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 2.116,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 169,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 33% và 98,9% so với cùng kỳ năm trước.

SLD – Công ty cổ phần Địa ốc Sacom – Quý II/2021, Samland công bố doanh thu đạt 3.414,6 triệu đồng, bằng 36,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 665,2 triệu đồng, tăng 111,9% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 9.657 triệu đồng, bằng 19% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 665,3 tỷ đồng, bằng 12,4% so với cùng kỳ năm trước.

BCE – CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương – Quý II/2021 ghi nhận doanh thu giảm 58% về mức 38,5 tỷ đồng, lãi sau thuế hơn 13,4 tỷ đồng, tăng 170% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần giảm 22% xuống 98,7 tỷ đồng. Nhờ giá vốn hàng bán giảm nên lãi ròng đạt 24,1 tỷ đồng, gấp 4 lần so quý I năm trước.

TTF – Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành – Đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại CTCP Chế Biến Gỗ Trường Thành M’Đrắk và giao cho Tổng Giám đốc thương thảo, ký kết hợp đồng chuyển nhượng.

SSB – Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeaBank – Ngày 23/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 26/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:9,1206 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 9,1206 cổ phiếu mới), tương đương SSB sẽ phát hành thêm hơn 110,2 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

KBC – Tổng CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc – Đã thông qua việc phát hành chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 28.000 đồng/cổ phiếu.

HVX – CTCP Xi măng Vicem Hải Vân – Ngày 05/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 06/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 2%, thanh toán bắt đầu từ ngày 03/9/2021.

BCG – CTCP Bamboo Capital – CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios, cổ đông đã chuyển đổi lượng trái phiếu BCG thành 25,6 triệu cổ phiếu BCG trong ngày 12/7. Qua đó, nâng sở hữu tại BCG lên hơn 30,83 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,36%.