Thông tin cổ phiếu NKG, PME, VCG, KDH, SFG, VCS, PGS, VHC, SPM, TID, DS3 ngày 14/6/2021

Thông tin cổ phiếu NKG – CTCP Thép Nam Kim – Thông báo, bắt đầu đăng ký bán ra 10 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 22/6 đến 21/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Tin tức cổ phiếu PME – CTCP Pymepharco – HĐQT đã thông qua việc chào mua công khai cổ phiếu PME của STADA Service Holding B.V. Theo đó, STADA sẽ chào mua hơn 355.000 cổ phiếu PME, tương ứng tỷ lệ 0,47%/vốn của PME.

Thông tin cổ phiếu VCG – Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Đã phê duyệt việc tham gia mua toàn bộ cổ phần Nhà nước tại CTCP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp trong đợt thoái vốn của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Tin tức cổ phiếu KDH CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền – Đã thông qua phương án phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, giá phát hành bằng mệnh giá là 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 04 năm, lãi suất danh nghĩa cố định 12%/năm. Thời gian thực hiện chậm nhất đến hết quý III/2021.

Thông tin cổ phiếu SFG CTCP Phân bón Miền Nam – Ngày 24/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 25/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lẹ 2,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/7/2021.

Tin tức cổ phiếu VCS – CTCP Vicostone – Ngày 14/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 15/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 23/6/2021.

Thông tin cổ phiếu PGS – CTCP Kinh doanh Khí miền Nam – Ngày 23/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 24/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 02/7/2021.

Tin tức cổ phiếu VHC – CTCP Vĩnh Hoàn – Đã công bố kết quả kinh doanh tháng 5 với tổng doanh thu tăng 35% so với cùng kỳ, đạt 743 tỷ đồng. Trong đó, đà tăng chủ yếu nhờ tăng trưởng ở các dòng sản phẩm cá tra (tăng 46%), sản phẩm phụ (tăng 51%) và giá trị gia tăng.

Thông tin cổ phiếu SPM CTCP SPM – Năm 2021, SPM dự kiến thu về 550 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 10% so với thực hiện năm trước. Ngược lại, Công ty đặt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đến 12 tỷ đồng, tăng 46%.

Tin tức cổ phiếu TID CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa – Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2021 đạt 10,500 tỷ đồng, tăng 42% so với thực hiện năm 2020; lãi sau thuế hợp nhất 300 tỷ đồng, gấp 3.7 lần năm trước. Dự kiến, Công ty sẽ trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 5%.

Thông tin cổ phiếu DS3 – CTCP Quản lý Đường sông Số 3 – Đặt chỉ tiêu tổng doanh thu và lãi sau thuế ở mức 45 tỷ đồng và 6,5 tỷ đồng cho năm 2021, lần lượt giảm 17% và 2% so với thực hiện năm 2020. Ngoài ra, DS3 dự kiến kế hoạch trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông tỷ lệ 6%.