Thông tin cổ phiếu PNJ, PDR, DCM, ELC, PHC, HDC, CKG, PSL, MED, HIG, VRE, SRA, VNR, PBP, VCG, HPG ngày 22/6/2021

Thông tin cổ phiếu PNJ CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – Lũy kế 5 tháng đầu năm, PNJ đạt 10.626 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế đạt 685 tỷ đồng, lần lượt tăng 62,9% và 90,6% so với cùng kỳ. Như vậy, kết thúc 5 tháng, PNJ đã đạt hơn 55,7% kế hoạch lãi ròng cả năm.

Tin tức cổ phiếu PDR – CTCP Phát triển bất động sản Phát Đạt – Đã thông qua việc góp vốn hơn 85,6 tỷ đồng, thành lập CTCP Kinh doanh và Dịch vụ Bất động sản Phát Đạt, tương ứng tỷ lệ sở hữu 51%/vốn của công ty mới.

Thông tin cổ phiếu DCM CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau – Ngày 07/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 08/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/7/2021.

Tin tức cổ phiếu ELC – CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử – Viễn thông – Ngày 21/6, HĐQT đã thông qua việc trả cổ tức năm 2020 và tạm ứng năm 2021 bằng tiền mặt theo tỷ lệ tổng cộng 6%. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

Thông tin cổ phiếu PHC – CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings – Đã thông qua việc triển khai phát hành hơn 12,87 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Bên cạnh đó, PHC cũng phát hành thêm hơn 2,05 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 8%. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.

Tin tức cổ phiếu HDC CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu – Đã thông qua việc phát hành hơn 3,32 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

Thông tin cổ phiếu CKG CTCP Tập đoàn Tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang – Ngày 19/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 20/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/7/2021.

Tin tức cổ phiếu PSL CTCP Chăn nuôi Phú Sơn – Năm 2021 đặt mục tiêu doanh thu gần 105 tỷ đồng và lãi trước thuế 32 tỷ đồng, lần lượt giảm 40% và 64% so với 2020.

Thông tin cổ phiếu MED CTCP Dược phẩm Trung ương Mediplantex – Đã thông qua phương án phát hành hơn 6,28 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1 : 1, với giá chào bán 25.000 đồng/cổ phiếu.

Tin tức cổ phiếu HIG CTCP Tập đoàn HIPT – Đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch kinh doanh năm 2021 (01/03/2021 – 31/04/2022) với doanh thu dự kiến đem về 650 tỷ đồng (tăng 2%) và 10 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (gấp 6,8 lần thực hiện năm 2020).

Thông tin cổ phiếu VRE – CTCP Vincom Retail – Đã thông qua việc sáp nhập 2 công ty con do VRE sở hữu 100% vốn là Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hà Thành.

Tin tức cổ phiếu SRA – CTCP Sara Việt Nam – Đã thông qua việc góp vốn 49,5 tỷ đồng vào CTCP Sản xuất thiết bị công nghệ cao Vũng Áng Osaka, tương ứng chiếm tỷ lệ 99%/vốn của Vũng Áng Osaka.

Thông tin cổ phiếu VNR Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam – Ngày 28/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 29/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/7/2021.

Tin tức cổ phiếu PBP – CTCP Bao bì dầu khí Việt Nam – Ngày 02/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 05/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/7/2021.

Thông tin cổ phiếu VCG Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex thông báo việc dùng 36,2 triệu cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông, tỷ lệ phân phối 9%. Thời gian dự kiến thực hiện là từ quý II đến quý III. Cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình chia lại cho cổ đông sẽ được bán trên sàn chứng khoán.

Tin tức cổ phiếu HPG – CTCP Tập đoàn Hòa Phát – Đã thông qua việc góp tăng vốn tại CTCP Sản phẩm thép Hòa Phát. Cụ thể, số vốn tăng thêm đạt 2.000 tỷ đồng, vốn điều lệ của Sản phẩm thép Hòa Phát theo đó nâng từ 3.500 tỷ đồng lên thành 5.500 tỷ đồng.